Çeşitli sebeplerden meydana gelen diş kayıpları fiziksel ve psikolojik bir çok sorunu da beraberinde getirir. Eksik dişler, ağız içi ortamının hijyen dengesini bozarak diğer dişlere ve genel vücut sağlığına zarar verir. Kayıp dişler nedeniyle boş kalmış alveolar çene kemiği erimeye başlar, boşluğa komşu diğer dişlerde hasar oluşur, yine aynı bölgede periodontal problemler artış gösterir, çiğneme fonksiyonunun tam olarak yerine getirilemez ve dolayısıyla gastroentestinal sistem rahatsızlıkları meydana gelir.

Eksik Dişler Yüzde Deformasyona Yol Açıyor!

Eksikliği tamamlanmamış her kayıp diş, yüzde ve dişlerde estetik deformasyona neden olur. Öncelikle, ağız içerinde kalan diğer dişler boşluğa doğru hareket etmeye başladığından dişlerin araları açılır ve diş orta hattında kayma oluşur. Bu durum nedeniyle yüz ile diş orta hattının orantısını bozulur ve yüzde asimetrik bir görünüm meydana gelir.

Kayıp, ön bölge dişlerde oluşmuş ise estetik görünüm doğrudan etkilenir. Bu kayıplar nedeniyle meydana gelen boşluklar dudaklarda büzülmelere, kırışmalara ve derin çizgilere zemin hazırlar. Zaman içerisinde diş noksanlığı yüzünden desteksiz kalan dudak düşer ve ağız kenarları aşağıya doğru sarkmaya başlar.  Günlük hayatta, konuşma sırasında dudağın ister istemez boşluk olan bölgeyi kapatma eğilimi nedeniyle hastaların ağız yapısında kaymalara oluşur. Bu sürecin sonunda hasta olduğundan çok daha yaşlı, yorgun ve mutsuz bir görünüme sahip olur.

Yanaklardaki sarkmaların  nedeni eksik dişler olabilir!

Eksilen diş veya dişler nedeniyle oluşan boşluk ağızın arka bölgelerinde yer alıyor ise, bu sefer deformasyon yanaklar ve çene ovalinde meydana gelir. Uzun süre dişsiz kalmış çenelerde yanaklar yer çekimine çok daha hızlı yenik düşer. Yaşlı bir ifadenin en belirgin özelliği olan yanak sarkmaları, çöküntüler ve kırışıklar yeri doldurulmamış diş boşlukların sonuçlarıdır. Hatta bu durum yüz ovalini bozarak tüm yüz estetik bütünlüğü olumsuz etkiler. Kişinin yüz şekli değişir ve altın oran dediğimiz uyum bozulur.

Bütün bu olumsuz etkilerden uzak kalmak için, noksan dişlerin ivedilikle tamamlanması; ağız içerisinin, dudakların, yanakların ve çenenin uzun süre dişlerden mahrum bırakılmaması gerekmektedir. Ağız ve vücut sağlığının devamı, olumlu bir ifadeye sahip olmak ve estetik bütünlük ancak bu şekilde sağlanabilir.